Župan občine Kočevje poziva zainteresirano javnost, da poda predloge kandidatov za imenovanje nadomestnega člana v svet Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje - predstavnika s področja kulture. 

Mandat imenovanega člana bo trajal do 18. 11. 2019. 

Predloge je potrebno posredovati na predloženem obrazcu najkasneje do 27. 12. 2017.