Občina Kočevje objavlja javni poziv za Priznanje Občine Kočevje Deklica s piščalko 2019.

Predmet poziva je pridobitev nominacij za izbiro prejemnika Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko 2019. 

Priznanje Občine Kočevje Deklica s piščalko je nagrada, ki jo Občina Kočevje podeli za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture.

Prejemniki priznanja dosegajo v slovenskem kulturnem prostoru nacionalno ali mednarodno primerljive vrhunske rezultate na področjih svoje ustvarjalnosti tako, da je njihovo delo povezano z regionalnim področjem občine Kočevje in zato bistveno prispevajo k umetniškemu, znanstvenemu in kulturnemu razvoju Kočevske.

Rok za oddajo vlog je 31. maj 2018.