Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa Pridobivanje in ohranjanje blaga z geografskim poreklom - Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla v letu 2019.  

Rok za prijavo prične teči 25. februarja 2019 in se zaključi z vključno 5. marcem 2019.