Javni poziv za sofinanciranje posebnih skupin na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2018 (kultura).

Rok za oddajo vloge je 11. 4. 2018.