Občina Kočevje organizira javni natečaj za izbor imena sistema izposoje koles v mestu. Sistem se bo vzpostavil v letošnjem letu in bo v začetku obsegal 5 postaj s skupno 20 kolesi. V prihodnosti  bomo sistem nadgrajevali in širili. 

Z imenom bi želeli nedvoumno poudariti trajnostno mobilnost - kolesarjenje - v Kočevju oziroma na Kočevskem.

Več informacij o natečaju si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.