Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev javne razsvetljave v Podgorski ulici. 

Rok za oddajo ponudbe: 23. 10. 2017 do 9:00.