Objavljamo Javno naročilo za Izgradnjo opornega zidu pri igrišču Kobel v Dolgi vasi. 

Rok za predložitev ponudb: 15. 10. 2018 do 12:00

Št. JN: EV0013/2018-0002

Razpisna dokumentacija
Prikaz predvidene situacije
Popis del
Popis del v xls