Občina Kočevje razpisuje natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje«. Cilj projekta je izgradnja vrtca z vsemi spremljajočimi, pomožnimi prostori, ki bodo prostorsko in funkcionalno ustrezali projektni nalogi. Projekt bo Občina izvedla po postopku javno-zasebnega partnerstva, podeljene bodo do tri enakovredne prve nagrade, investitor bo pristopil k pogajanjem z vsemi prvonagrajenci, izbrani natečajnik pa bo imel možnost sklenitve pogodbe za projektiranje z zasebnim partnerjem ali po lastni volji tudi prodaje avtorskih pravic brez projektiranja. 
Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil, tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Rok za oddajo: 25. 5. 2018

Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni