Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje.

Rok za predložitev ponudb je do 18. 7. 2018 do 9:00.

Zaporedna številka: 411-02/2018-633