Evidenčno zbiranje ponudb za izvedbo geodetkse odmere - parcelacije igrišč.

Rok za ponudbe: 16. 2. 2018 do 12:00