Predmet naročila: dobava in montaža lesenega poda na mestni ploščadi.

Rok za oddajo ponudbe: do petka 2. 2. 2018 do 10.00 ure osebno na vložišče občine ali preko elektronske pošte na vlozisce@kocevje.si.