Povabilo k oddaji ponudbe: Izgradnja avtobusnega postajališča z nadkrito čakalnico v naselju Željne. Rok za predložitev ponudb do 20. 10. 2017 do 9:00.