Naročilo male vrednosti: JN000654/2018-W01

Adaptacijska in sanacijska dela na objektu OŠ Stara Cerkev. Rok za oddajo ponudb je petek, 16. 2. 2018, do 10.00 ure.