Povabilo k oddaji ponudb za adaptacijska dela v prvi etaži nekdanje osnovne šole v Mozlju. 

Rok za predložitev ponudb: 25. 7. 2018 do 9.00.