1. javni poziv Pokroviteljstvo župana je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 3. 2018, do 10.00 ure. 

Obveščamo vas, da smo do ponedeljka, 5. 3. 2018, prejeli 21 prijav na prvi javni poziv Pokroviteljstvo župana, sredstva v višini 8.000,00 EUR so pošla in s tem zapiramo poziv. Zapisnik o odpiranju prijav bo objavljen na občinski spletni strani, najkasneje do ponedeljka, 12. 3. 2018.  Vsi prijavljeni bodo pisno obveščeni o izidu poziva in prejemniki o dodeljenih sredstvih, v skladu z razpisnimi pogoji. 

2. javni poziv Pokroviteljstvo župana bo objavljen 3. 9. 2018.