Razpisi in javna naročila

Javno naročilo/10. 10. 2018
Javno naročilo za izdelavo elaborata izvedljivosti in agromelioracijskega načrta za vzpostavitev...
Javno naročilo/9. 10. 2018
Javno naročilo za Izgradnjo opornega zidu pri igrišču Kobel v Dolgi vasi.  Rok za predložitev...
Javno naročilo/28. 9. 2018
Knjižnica Kočevje - sanacija posedanja dveh prizidkov. Rok za oddajo 8. 10. 2018 do 9. ure.
Razpisi/24. 9. 2018
Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad z energetsko sanacijo individualnih stanovanjskih in...
Javno naročilo/18. 9. 2018
Z roko v roki do kakovostne prehrane – adaptacija prostorov za potrebe trgovine za trženje lokalnih...
Javno naročilo/13. 9. 2018
Objavljeno je javno naročilo za prenovo otroškega igrišča v Podgorski ulici v Kočevju.
Javno naročilo/12. 9. 2018
Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 27. 9. 2018 do 9...
Razpisi/10. 9. 2018
Ponovni javni razpis E-oskrba za občane starejše od 69 let. 
Javno naročilo/7. 9. 2018
Izvedba sistema izposoje koles in izvedba novih parkirišč za kolesa. Rok za predložitev ponudb: 20...
Razpisi/3. 9. 2018
Objavljen je 3. javni poziv Pokroviteljstvo župana. Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma v...
Razpisi/31. 8. 2018
Javni poziv za imenovanje nadomestnega člana v Posebno občinsko volilno komisijo. Rok: 5. 9. 2018.
Javno naročilo/29. 8. 2018
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje. Rok za...
Javno naročilo/16. 8. 2018
Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 31. 8. 2018 do 9...
Javno naročilo/14. 8. 2018
Prenova otroškega igrišča v Podgorski ulici v Kočevju. Rok za predložitev ponudb: 27. 8. 2018 do 10...
Javno naročilo/27. 7. 2018
Javno naročilo Urejanje prehodov za pešce na Ljubljanski cesti in Trgu zbora odposlancev v Kočevju.
Javno naročilo/27. 7. 2018
Javno naročilo Ureditev sistema izposoje koles in parkirišč za kolesa v Kočevju

Strani