Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 108/56 k.o. 1577 Kočevje

8. 3. 2023 114
8. 3. 2023
Namere, odločbe, pobude
28.03.2023 do 00:00
4781-0057/2022
08.03.2023
Renata Vidmar