Namera za sklenitev neposredne pogodbe za parc. št. 3393/2 k.o. 1569 Polom

19. 9. 2022 98
19. 9. 2022
Namere, odločbe, pobude
10.10.2022 do 00:00
4781-0010/2020
19.09.2022
Renata Vidmar