Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 973/79 k.o. 1575 Stara Cerkev

4. 10. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 69
4. 10. 2021
Namere, odločbe, pobude
25.10.2021 do 00:00
478-0081/2015
04.10.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si