Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 2860/221 k.o. 1581 Livold

7. 6. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 33
7. 6. 2021
Namere, odločbe, pobude
28.06.2021 do 00:00
4780-0007/2021
07.06.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si