Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v Občini Kočevje v letu 2021- E-OSKRBA

28. 5. 2021 Lavra H. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 244
28. 5. 2021
Javni razpisi in javni natečaji
17.06.2021 do 00:00
6.600,00 €
1222-0002/2021
Lavra Horvat
lavra.horvat@kocevje.si
01 8938 250
31.07.2021 ob 00:00