Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 179/15, 179/16 in 179/17 (vse) k.o. 1579 Rajhenav

27. 5. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 48
27. 5. 2021
Namere, odločbe, pobude
17.06.2021 do 00:00
478-0087/2019
27.05.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si