Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc.št. 246/8, 246/11, 246/12, 246/13, 246/14, 246/15, 246/16, 246/17, 246/22 in 246/30 (vse) k.o. Onek

27. 5. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 44
27. 5. 2021
Namere, odločbe, pobude
17.06.2021 do 00:00
478-0053/2016
27.05.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si