Namera za sklenitev neposredne pogodbe za parkirno mesto UHM, stoječe na parc.št. ID znak 1577 1585/42

25. 5. 2021 MOJCA B. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 37
25. 5. 2021
Namere, odločbe, pobude
14.06.2021 do 00:00
478-138/2017-159(624)
24.05.2021
Mojca Bence
mojca.bence@kocevje.si
01/8938235