Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 19/3 k.o. 1590 Kočevska Reka, skupaj s stavbo - garaža

19. 4. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 55
19. 4. 2021
Namere, odločbe, pobude
10.05.2021 do 00:00
478-0179/2018
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si