Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 247 k.o. 1577 Kočevje

2. 4. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 49
2. 4. 2021
Namere, odločbe, pobude
22.04.2021 do 00:00
4781-0006/2020
02.04.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si