Koncesija za izbiro izvajalca za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje

9. 2. 2021 Jožica T. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 52
9. 2. 2021
Javna naročila
23.02.2021 do 09:00
09.02.2021
JN000689/2021-U01
Povezava
014-0001/2021
05.02.2021
Alojz Vesel
alojz.vesel@kocevje.si
01 8938210