Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža nepremičnin parc. št. 545/5 in 545/6 (obe) k.o. 1575 Stara Cerkev vsake v deležu do 66989/68807

9. 2. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 43
9. 2. 2021
Namere, odločbe, pobude
01.03.2021 do 00:00
4781-0003/2021
09.02.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si