Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1887/4k.o. 1577 Kočevje

9. 2. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 42
9. 2. 2021
Namere, odločbe, pobude
01.03.2021 do 00:00
478-0022/2008
09.02.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si