Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1124/8 k.o. 1577 Kočevje

9. 2. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 56
9. 2. 2021
Namere, odločbe, pobude
01.03.2021 do 00:00
478-0012/2020
09.02.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si