Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2021

6. 1. 2021 Izbrisan U. 957
6. 1. 2021
Objave in pozivi
31.12.2021 do 00:00