Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 527/2 k.o. 1599 Nemška Loka

16. 9. 2020 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 31
16. 9. 2020
Namere in odločbe
06.10.2020 do 00:00
4780-005/2020
15.09.2020
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si