Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1585/19 k.o. Kočevje

10. 9. 2020 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 65
10. 9. 2020
Namere in odločbe
02.10.2020 do 00:00
4781-15/2020/5
08.09.2020
Brigita Špelko
brigita.spelko@kocevje.si
018938211