Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1585/41 k.o. Kočevje

27. 8. 2020 Brigita Š. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 110
27. 8. 2020
Namere in odločbe
18.09.2020 do 00:00
4781-15/2020/2
26.08.2020
Brigita Špelko
brigita.spelko@kocevje.si
01 89 38 211