Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2204/114 k.o. 1577 Kočevje

23. 6. 2020 Renata V. 67
23. 6. 2020
Namere in odločbe
13.07.2020 ob 00:00
478-0179/2019
22.06.2020
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si