Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 656/50 k.o. 1577 Kočevje

17. 6. 2020 Renata V. 72
17. 6. 2020
Namere in odločbe
02.07.2020 ob 00:00
478-0004/2012/4
15.06.2020
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si