Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2246/2 k.o. 1601 Čeplje

22. 5. 2020 Renata V. 27