Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 2102 in 2103 (obe) k.o. 1601 Čeplje

21. 5. 2020 Renata V. 25