Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1447 k.o. 1577 Kočevje

15. 5. 2020 Renata V. 64