Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 2497/174 in 2497/180 (obe) k.o. 1577 Kočevje

15. 5. 2020 Renata V. 55