Namera za prodajo nepremičnine s parc. št. 2778/24 k.o. Čeplje - mešana namenska raba (sel stavbo, del kmetijsko in del godsno zemljišče)

12. 5. 2020 Renata V. 51