Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 338/3 in 339/4 (obe) k.o. 1578 Željne

27. 3. 2020 Renata V. 88