Namera za prodajo nepremičnin parc. št.203 in 200/4 (obe) k.o. 1592 Štalcerji po metodi neposredne pogodbe

29. 1. 2020 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 161
29. 1. 2020
Namere in odločbe
20.02.2020 do 00:00
478-153/2018
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si
018938252