Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 838/4 k.o. 1575 Stara Cerkev po metodi neposredne pogodbe

7. 1. 2020 Renata V. 165
7. 1. 2020
Namere in odločbe
28.01.2020 ob 00:00
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si
018938252