Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 1391/8, 1389/6, 1389/3 in 1391/7, vse k.o. 1577 – Kočevje, po metodi neposredne pogodbe

29. 11. 2019 Brigita Š. 179
29. 11. 2019
Namere in odločbe
20.12.2019 ob 00:00
7113-5/2019
28.11.2019
Brigita Špelko
brigita.spelko@kocevje.si
01 89 38 211