Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 1881/10 k.o. 1591 Novi Lazi po metodi neposredne pogodbe

27. 11. 2019 Renata V. 179
27. 11. 2019
Namere in odločbe
17.12.2019 ob 00:00
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si