Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 784/4 k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe

27. 11. 2019 Renata V. 187
27. 11. 2019
Namere in odločbe
17.12.2019 ob 00:00
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si