Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 57/12 k.o. Stari Log po metodi neposredne pogodbe

14. 10. 2019 Renata V. 155