Namera za prodajo nepremičnin parc. št. 1646/35, 1647/8 in 1647/11 (vse) k.o. 1577 Kočevje po metodi neposredne pogodbe

14. 10. 2019 Renata V. 200