JAVNI POZIV ZA IZBIRO PREDSTAVNIKA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA V SVET JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KOČEVJE

11. 10. 2019 SONJA M. 113